certification iso9001

Over Finipur

Sinds 1978 specialiseert Finipur zich in het bewerken van verschillende textielstoffen (van halffabricaat tot eindproducten). Met behulp van specifieke en unieke “afwerkingen” per artikel en per klant kunnen we aan onze klanten een R&D “à la carte” aanbieden.

Daarnaast staat onze uitgebreide kennis van de nieuwste (innovatieve) materialen ter beschikking, waardoor wij een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen voor uw product. We bieden onze (inter)nationale klanten technische oplossingen op maat aan, streven steeds een ongeëvenaarde kwaliteit na en kunnen een zeer hoge flexibiliteit binnen onze productieprocessen aanbieden.

Finipur is actief in de meest uiteenlopende industrieën : technisch textiel, interieur en outdoor textiel (tapijten, meubelstoffen, gordijnen, badkamer,keuken…), automobiel, trein, maritiem, bussen (coaches), vliegtuigen, leger , sportwereld, verpakking, schoenen, filters, dierenteelt, dakbedekking, showbusiness, isolatie, beschermkledij, tenten, babyartikelen, tuin, nonwoven , matras teek, bamboe, …

Finipur maakt met behulp van het Europees Sociaal Fonds, Vlaanderen en Europa werk van zijn duurzaam HR-beleid. Dankzij de steun wordt actief werk gemaakt van een geïntegreerd onthaal-, feedback- en verloningsbeleid op maat van de medewerker. Zo bouwen we samen met de medewerkers een duurzame en arbeidzekere toekomst uit.

Meer info: https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/finipur-de-medewerkers-mee-aan-het-stuur

Finipur ontvangt hiervoor 32.000 EUR van het Europees Sociaal Fonds, 48.000 EUR vanuit Vlaanderen en draagt zelf 35.028 EUR bij.

Bekijk hieronder onze nieuwe catalogus en ontdek onze oplossingen.

ISO - Kwaliteit

De constante kwaliteit bij Finipur werd bekroond met het behalen van een kwaliteitslabel (ISO 9001). Finipur  is dan ook trots op dit ISO 9001:2015 certificaat,  want als dienstverlener zijn we hier dagelijks mee bezig. Dit is een extra stimulans om op hetzelfde elan door te gaan en onze procedures en service iedere dag een beetje beter te maken en de procedures verder te verscherpen.

ISO 9001:2015 is een internationaal erkende norm die bepaalde eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Finipur werd hiervoor onderworpen aan externe audits. Door deze certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem is het objectief aantoonbaar dat een bedrijf aan alle eisen van de norm voldoet en dat het bedrijf in staat is om producten en diensten te leveren volgens de gemaakte afspraken. Na afgifte van het certificaat blijft het extern auditbureau (BQA) door middel van periodieke bezoeken controleren of het systeem nog steeds aan de norm voldoet. Hierdoor wordt dan ook gestreefd naar een proces van constante verbetering.

Historiek

Finipur is een onderneming met een rijk verleden maar met een blik op de toekomst. Al meer dan 30 jaar zijn we uw onmisbare schakel in het proces van producent tot consument. Die sterke positie hebben we te danken aan onze knowhow en onze unieke ervaring die terug gaat tot het begin van de 19de eeuw.

 • 1908 : Oprichting Steverlynck in Vichte (activiteit : garenveredeling en weverij)
 • 1978 : Start coating activiteit voor tapijten en meubelstoffen Ø  1999 : Start bedrukking van weefsels
 • 2002 : Begin lamineer activiteit
 • 2007 : Overname coating activiteit door Finipur NV
 • 2008 : Opstart confectieafdeling
 • 2011 : Grote verbouwingswerken waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid (o.a energiebesparing)
 • 2012 : Finipur lanceert met het nieuwe merk “Fierta”, producten die bestemd zijn voor dagelijks gebruik zowel thuis,op kantoor als in de tuin
 • 2014 : Overname lamineeractiviteiten Laraco NV 
 • 2015 : Verwijdering dakbedekking in asbest waardoor de productiehallen up-to-date zijn
 • 2016 : Bouw nieuw labo en R&D-afdeling
 • 2016 : Uitbreiding burelen
 • 2016 : Investering in vlakthumbler
 • 2017 : Investering in banddroger
 • 2017 : Behalen ISO9001:2015 certificaat

Door onze jarenlange ervaring en voortdurende aandacht voor kwaliteit in alle stadia van het productieproces staan we voor een uitmuntend eindresultaat, waardoor we aan uw product een hoge toegevoegde waarde kunnen geven.

Missie

Als Belgisch textielbedrijf zijn we gespecialiseerd in het bewerken van een breed assortiment van textielsubstraten en zijn we reeds actief in de meest uitlopende industrieën zoals interieur, outdoor, transport, militair, schoenen, filter,… Door onze uitgebreide kennis van de nieuwste materialen zorgen wij ervoor dat de producten van onze (inter-)nationale klanten een beduidende meerwaarde verkrijgen. (“we upgrade your product”)

Omdat Finipur als toonaangevend en gewaardeerd bedrijf gezien wordt door zijn stakeholders (klanten, leveranciers, personeel, aandeelhouders ..), willen we een boeiende en inspirerend werkomgeving voor onze medewerkers creëren, streven we steeds topkwaliteit na en is binnen het bedrijf het respect voor milieu en medemens permanent aanwezig.

R&D

Finipur verdiept zich continu in onderzoek naar nieuwe materialen, processen, toepassingen, markten, diensten en kennis. Door blijvend te innoveren en partnerships af te sluiten proberen we de concurrentie steeds een stap voor te blijven.

Dankzij een goed uitgerust labo en door nauwe samenwerkingsverbanden af te sluiten met zowel nationale als internationale universiteiten en labo’s, trachten wij te komen tot nieuwe ontwikkelingen en die vervolgens te testen aan de vooropgestelde eisen en/of normen.

Kortom Finipur positioneert zich als dé betrouwbare partner die er steeds naar streeft om zijn klanten “state of the art” oplossingen aan te bieden voor hun bestaande producten of nieuwe ontwikkelingen.

Visie

Finipur wil op een duurzame wijze verder groeien in de bestaande sectoren en streeft ernaar om de komende jaren nieuwe werelden te ontdekken. Het bereiken van deze aspiraties zal wel steeds dienen te gebeuren met respect voor het klimaat waar mens, milieu en veiligheid steeds in harmonie zijn met elkaar. We willen een bedrijf zijn met toekomst en daarom blijven we voortdurend investeren in onderzoek en ontwikkeling. We willen ons onderscheiden van de anderen omdat wij meer doen dan “alleen maar” bewerken van een textielsubstraat.

Wij denken mee met onze klant, zoeken mee naar korte en lange termijn oplossingen, streven ernaar om continu onze diensten te optimaliseren, trachten steeds prijscompetitief te blijven zodat onze klanten hun plaats in de globale economie kunnen behouden en/of versterken, willen steeds alert blijven zodat we belangrijke marktevoluties en trends kunnen bijhouden, trachten we steeds onze klanten op de hoogte te houden van de laatste nieuwigheden en proberen we de band met onze eindgebruikers te versterken door ervoor te zorgen dat onze klanten ons (steeds) beter leren kennen …

Duurzaam ondernemen

Finipur wil zich profileren als een duurzame partner, dit door met een minimum aan grondstoffen, energie en menselijke inspanning een maximum aan toegevoegde waarde te bereiken.

Daarom beantwoorden wij reeds vele jaren aan alle wettelijke vereisten. Werken wij uitsluitend met grondstoffen die voldoen aan de geldende wetgevingen, investeren we in performante werktools en in een veilige werkomgeving, is er een actief milieubeleid van toepassing en worden er voortdurend nieuwe energievriendelijke processen geïmplementeerd.

Verder streven we naar een veilige en milieuvriendelijke werkomgeving zodat onze medewerkers optimaal kunnen functioneren.

Doordat Finipur het statuut van nullozer aangevraagd heeft mag er geen bedrijfsafvalwater meer geloosd worden. Al ons proceswater wordt dus 100% hergebruikt in de bestaande productieprocessen.

In augustus 2012 heeft Finipur zich nog verder geëngageerd door de ondertekening van het “Charter Duurzaam Ondernemen” van de provincie West-Vlaanderen. Hierdoor wilt Finipur duurzaam ondernemen concreet vorm geven door verder te streven naar een continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.

Onze partners

Om onze kennis te verbreden werken wij nauw samen met nationale en internationale universiteiten, labo’s en grondstofproducenten. Daarnaast werken wij actief mee aan nationale en internationale onderzoeksprojecten waar wij als leider of co-leider fungeren.

 • Centexbel - WTCB - SIRRIS - VITO
 • FIT - VLAO - IWT - VLAKWA
 • Unizo - Fedustria