certification iso9001

Disclaimer

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Finipur bvba. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.
Deze website is eigendom van en wordt eveneens beheerd en uitgebaat door Finipur bvba, met zetel gelegen te 8540 Deerlijk, Oudenaardse Heerweg 76 en met KBO-nr. 0886.102.027.

Doel van de website
Met de website beoogt Finipur bvba:

  • u vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent haar activiteiten en diensten;
  • een middel aan te bieden om in contact te komen met Finipur bvba.


Intellectuele eigendomsrechten
De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van Finipur bvba. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo's, foto's, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Finipur bvba de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Nieuwsbrieven en -berichten
Onze nieuwsbrieven en -berichten beogen u algemene informatie te bezorgen, die niet noodzakelijk allesomvattend is. Zij houden geen analyse van een concrete situatie in en kunnen bijgevolg niet als een advies/offerte worden beschouwd. Om uw eigen concrete situatie te beoordelen, dient u steeds persoonlijk een afspraak te maken. Wenst u onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen, dan kan u zich via de link ‘unsubscribe newsletter’ onderaan de nieuwsbrief uitschrijven.

Informatie op de website
Finipur bvba draagt er zorg voor dat de omschrijving van haar diensten zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijk geleverde diensten. Evenwel valt niet uit te sluiten dat bepaalde diensten vermeld op de website onvolledig of onvoldoende nauwkeurig werden omschreven, of ondertussen zouden aangepast zijn. Finipur bvba kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De informatie op de website wordt daarom geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij behouden ons in alle geval het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.